FÖR LEVERANTÖRER

FAKTURERINGSRUTINER

Faktureringsrutiner

 

Leverantörsfakturorna skall alltid märkas med ett projektnummer!

 

(Om du inte vet vilket nummer du skall använda kontakta ansvarig projektledare)

 

Märkningen sker enligt formatet AOxyz, där xyz motsvarar projektnumret.

Tex ett projekt med nummer 213217 får märkningen

 

AO213217

 

Fakturor som saknar projektnummer kommer att returneras.

 

Fakturan skall innehålla

 

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum (30 dagar om ingeting annat är överenskommet)
 • Leveransdatum
 • Organisationsnummer
 • F-skatt
 • Momsregistreringsnummer/VAT-nummer
 • Bankgironummer, plusgironummer eller IBAN
 • Totalbelopp
 • Momsbelopp (ange om byggmoms gäller)
 • Valutakod
 • Vår referens och er referens
 • Beställningsnummer


Underlag på timmar, material etc skall bifogas med fakturan, vid mailfaktura skall underlagen ligga i samma pdf som fakturan.

 

Om fakturan gäller arbeten mot fast pris  på ett specifikt projekt skall alltid total fakturerad summa enligt lyftplan eller enligt fasta delpriser på detta projekt inklusive beloppet på föreliggande faktura och totalt kvar att faktureras anges på fakturan.

 

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

 

I enlighet med 1 kap 2§ p 4 b mervärdesskattelagen omfattas Halor av den omvända skattskyldigheten vid inköp av byggtjänster.

 

Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om vilka tjänster som omfattas

 

I övrigt gäller

 

 • Skicka inte fakturakopior
 • Skicka endast fakturor till adresser angivna under kapitel "fakturaadress"
 • Övrig post sänds till vår ordinarie postadress.
 • Ev betalningspåminnelser ska skickas till vår ordinarie postadress.

 

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas åter för komplettering/åtgärd

ÖVRIG INFORMATION

ID06

 

Alla som vistas på Halors arbetsplatser skall bära sin ID06 och är ansvariga för att vara inloggade i personalliggaren.

 

 

För mer information om ID06 

 

 

Säkerhet på arbetsplatsen

 

Alla som vistas på arbetsplatsen följer halors ordnings och skyddsregler.

 

Säkerheten går alltid först!

 

 

Underlag och rapportering

 

Löpande arbeten dokumenteras i första hand i vårt projektsystem med personlig inloggning via dator eller mobiltelefon.

 

Vid användning av timlappar eller annan typ av rapportering se till att ansvarig arbetsledare attesterar timmarna och bifoga underlaget vid fakturering.

 

Löpande rapportering vid större projekt enl ök.

 

 

Ansvar

 

Ni som underentreprenör innehar

 

 • kollektivavtal och erforderlig ansvarsförsäkring
 • Momsregistrerering
 • F-skattebevis.

 

 

Kvalitet och Miljö

 

Vi arbetar med styrdokument och egenkontroller för att kvalitetssäkra vår produkt.

 

Alla arbeten som utförs är säkrade enligt ovan.

 

Miljön är viktig för oss och som en del av vår produktion förstår ni och deltar i vårt arbete kring miljön.

 

leverantörer skall uppfylla våra miljö- och kvalitetskrav enligt vår

BF9K-certifiering eller ha ett eget kvalitets- och miljösystem som uppfyller likvärdiga

krav.

 

Ni känner till och följer de lagar och föreskrifter som finns inom miljöområdet vår verksamhet berör och hjälper till att efterleva de miljökrav som våra kunder ställer på oss. 

FAKTURAADRESS

För en mer effektiv och miljövänlig hantering av leverantörsfakturor önskar vi på Halor i första hand ta emot mail eller e-fakturor.

E-fakturor

 

För er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor såsom t.ex. Svefaktura, ber vi er följa den rutin ni har för uppsättning av nya e-fakturamottagare.

 

Vår e-fakturaväxel (VAN-operatör) för mottagning av e-fakturor är: Crediflow.

Kontakt: kundservice@crediflow.se

Tel: 042-127050.

Vår GLN kod är: 7365569260566

Fakturor via e-post

 

faktura@halor-sverige.se

 

Mailet ska innehålla EN (1) svart/vit pdf och ha en upplösning på 300 dpi (varken mer eller mindre!).

 

Då det finns bilagor skall dessa ingå i samma pdf-fil som fakturan

Pappersfakturor

 

Halor Sverige AB

Nyköpingsvägen 32b

151 32

Södertälje

 

* Hit skickas eventuella påminnselser eller övrig post.

HALOR SVERIGE AB

Email: info@halor-sverige,se
Org.nummer: 556926-0564
Besökadress Lännockvägen 2 

152 42  Södertälje

VI STÖDJER

Vi vill dra vårt strå till stacken och stöttar genom det nedan organisationer och föreningar.

Copyright © All Rights Reserved