PROJEKT

REFERENSER

Våra uppdrag täcker det mesta från lite mindre projekt till större entreprenader – Vi på Halor har lång erfarenhet av branschen, både som entreprenörer och beställare.


Vi har genom åren hunnit med en hel del olika typer av projekt till olika kunder, Här nedan har vi samlat ett urval.

Vill du veta mer om våra projekt eller har du produktionsrelaterade frågor?

 

Maila projektansvarig 

Jonas Paaso

Innergårdsrenovering
KARLAVÄGEN4
KARLAVÄGEN1
KARLAVÄGEN2
KARLAVÄGEN3
KARLAVÄGEN5
stenmur
stenläggning innergård
stenläggning
storgatsten mur
plantering mur
natursten cirkel

2019 

NÄKTERGALEN - INNERGÅRDSRENOVERING

Innergårdsrenovering.

Ny underbyggnad, omläggning av storgatsten. 

Planteringsmurar, byte av befintliga brunnar/dagvatten. handikappsanpassning med ramper.

hjulgrävare
grävmaskin
schaktbil
asfaltering gc väg
markplanering
kabelschakt
gång och cykelväg
hjulgrävare
schakt

Etapp 1 2017, Etapp 2 2018

VÄSTERLED - GC-VÄG

Mark- och beläggningsarbeten för renovering av totalt  1km befintlig gc-väg samt kantstensarbeten.

Dragning av fiberrör, ny underbyggnad. Justering för asfalt

stödmurar
stödmur
murblock
murar
mursten
murblock
stödmur

2018

TÄLJÖVIKEN - STÖDMURAR

Schakt samt underbyggnad. och anläggning av 600m stödmur, 

foga mur
murbeklädnad
beklädnadssten
granitbeklädnad
stenfog
granitmur
naturstensmur

2017

DROTTNINGHOLMSVÄGEN - MURBEKLÄDNAD

L-stödsmur bekläddes med granit, inkapning och anpassning till intilliggande miljöer. Grovplanering av markytor, avjordning  Plantering av träd och växter längs mur och anslutande grönytor.

grusprodukter
provisorisk väg
v/a spilledning
schakt vatten avlopp
markarbeten

2017

HÄGERSTENSVÄGEN - GATUMILJÖ V/A

Byte av spilledning och justering av gatumark, kantstensarbeten, byte av brunnsbetäckningar.

Jordning, grässådd samt linjemålning av nya parkeringsplatser.

1O1A6032-1
1O1A6070-1
1O1A6046-1
1O1A6043-1
1O1A6028-1
1O1A6023-1
1O1A6025-1
1O1A6075-1
1O1A6071-1
1O1A6073-1
1O1A6035-1
1O1A6026-1
1O1A6063-1
1O1A6053-1
innergård renovering
stenläggning skiffer
mönsterläggning smågatsten
kullersten marktegel
avloppsanslutning dagvatten stenläggning
skiffer passning marksten
mönsterläggning stogatsten
innergårdsrenovering

2018 

KV MIDGÅRD - INNERGÅRDSRENOVERING

Totalrenovering av föreningens två innergårdar. Dränering av delar på fastigheten för att leda bort fukt. Ny markbeläggning, planteringar, byte av underliggande V/A. utrustning och rusta upp gångar/passager in i fastigheten.

1O1A6003-1
1O1A6006-1
1O1A6012-1
1O1A6002-1
1O1A6008-1
Foto 2019-05-29 14 28 00_edited1
Foto 2019-05-29 14 27 57_edited1
Foto 2019-05-29 14 33 22
Foto 2019-05-27 10 31 27_edited2
Foto 2019-05-29 14 26 54_edited1
Foto 2019-05-27 10 31 13_edited1
Foto 2019-05-27 10 30 54_edited1
Foto 2019-05-27 10 31 07_edited1
omläggning smågatsten
biokol
renovering av torg
Foto 2019-05-29 14 25 08_edited1

2018/19

ORMÄNGSTORGET - TORG OFFENTLIG MILJÖ

Renovering av torg.

Nya beläggningar, omläggning och justering av befintliga ytor, ny belysning, utrustning och växter.

Vacuumschakt kring trädrötter.

kantstensarbeten
gjutning kantsten
sättning kantsten
Trafikavstängning

2018

BJÖRNSONGATAN - KANTSTENSARBETEN

Rivning av befintlig kantsten och nyläggning. Korrigering och höjning av befintliga delar av trottoar.

Justering för asfalt.

cirkel av smågatsten
sättning smågatsten
sätta gatsten

2017

VÄLLINGBY CENTRUM - TORG OFFENTLIG MILJÖ

Anläggning av smågatsten i cirkelmönster. 

2016

VÄSTERLED - INNERGÅRDSRENOVERING

Markavjämning, jordning samt grästurf. Kanstensläggning, grusning av gångar och parkeringar.

Åtgärd av fall på del av befintlig dränering samt pumpbrunn till pool. Beläggning samt ny locksten trappa

1O1A5962-1
1O1A5966-1
1O1A5969-1
1O1A5999-1
1O1A5987-1
1O1A5968-1
1O1A5963-1
1O1A5979-1
1O1A5990-1
Foto 2019-05-29 14 44 53
Foto 2019-05-29 14 44 38
Foto 2019-05-29 14 41 09
Foto 2019-05-29 14 41 21
Foto 2019-05-29 14 44 19
Foto 2019-05-29 14 41 01
Foto 2019-05-29 14 41 30
Foto 2019-05-29 14 40 54
Foto 2019-05-29 14 44 09
stenläggning
Marksten

2018 

ENSPÄNNARTORGET - TORG OFFENTLIG MILJÖ

Renovering av torg.

Ny underbyggnad och omläggning av samtliga stenytor. Nya parkmöbler och förberedelser för ny belysning och växter/grönt.

lekplats
lekmiljö
nybyggnation lekplats
lekmiljö
jordning

2018

PLANTSLINGAN - LEKPLATS/LEKMILJÖ

Nyanläggning av lekplats.

Grovplanering, underbyggnad, finplanering, lekutrustning , utemöbler och förberedelser belysning och växter.

underbyggnad
anläggning provisorisk parkering

2018

DALGATAN BRF - JUSTERING PARKERINGSPLATSER

Ny underbyggnad och justering för asfaltering av parkeringsplatser.

materialleverans
vaakumlyft
markarbeten
anläggningsarbeten
plattläggning
justering underbyggnad

2017

SKÄRHOLMENS TORG  - TORG OFFENTLIG MILJÖ

Uppfräschning och renovering av befintliga ytor. Byte av trasiga plattor och justeringar av markytor. 

2017

TULLINGE STRAND MURBEKLÄDNAD/STENLÄGGNING

Justering och läggning av specialdesignad stenyta i tralldäck.

Murar och beklädnad i natursten.

HALOR SVERIGE AB

Email: info@halor-sverige,se
Org.nummer: 556926-0564
Besökadress Lännockvägen 2 

152 42  Södertälje

VI STÖDJER

Vi vill dra vårt strå till stacken och stöttar genom det nedan organisationer och föreningar.

Copyright © All Rights Reserved